King + Mumi | Cinema

at CS Pattani

วีดีโองานแต่ง

วีดีโองานแต่ง งานมงคลสมรส คุณกิ่ง พญ.ศศิพิมพ์ และคุณมุมิ นพ.สรรพสิทธิ์ จัดที่โรงแรม C.S. ปัตตานี บรรยากาศภายในงานจัดด้วยความเรียบง่าย ช่างวีดีโอหาดใหญ่

 

BACK TO GALLERY